Застрахователни събития

Застрахователните компании често използват незнанието или нежеланието на пострадалите за директна конфронтация със застрахователя и техните юристи, с цел да откажат изплащането на застрахователни обезщетения по съответните видове застраховки или да намалят справеливия размер за обезщетение до възможния минимум. Застрахователят и юридическите му отдели ще се опитат да Ви убедят, че не сте в правото си да търсите обезщетение, или че размерът на обезщетението, което Ви предлагат е справедлив или че не притежавате всички необходими документи и т.н.

Нашата практика и опит показват, че в голяма част от настъпилите застрахователните събития, застрахователните компании неоснователно намаляват дължимите обезщетения или направо отказват изплащането им. Много често, когато хората действат сами, застрахователите не само бавят изплащането на обезщетения, но и направо отказват изплащането на такива на несъществуващи основания или просто застрахователят не дава отговор на писменото заявление депозирано пред него, с което се изисква изплащане на обезщетение.

Когато действате чрез опитен и квалифициран адвокат, такива хипотези са изключително редки, поради възможността да бъде сезирана Комисията за финансов надзор, която следи за законосъобразните действия на застрахователите, както и поради реалната заплаха от това, вредите да бъдат търсени по съдебен ред, в който случай застрахователят ще бъде натоварен и с допълнителни разноски по заплащане на хонорара, който Вие сте платили на адвокат, държавни такси и такси към вещи лица.

Какви услуги предоставяме на клиентите си, при настъпване на застрахователно събитие:

- Извънсъдебно представителство, правна помощ и съдействие пред застрахователя, при претендиране на имуществени и неимуществени вреди;

- Образуване на дела и процесуално представителство срещу застрахователи;

- Правна помощ, съдействие и процесуално представителство на застрахователи по регресни искове срещу виновните лица;

- Работа на резултативен хонорар на всички материално затруднени лица, пострадали от ПТП, които нямат вина за неговото настъпване.

 

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89