СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Trade law

При нас ще получите качествени услуги при поставяне основите на нов бизнес.

Ще Ви консултираме по въпроси, свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, подготовка на правни документи - във връзка със свикване на общи събрания на управителните и контролните органи на дружеството, респ. на съдружниците и акционерите. Придобиване на лицензи, разрешителни - необходими за работа в съответните отрасли.

Подготвяме документацията при вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна в правната форма, изкупуване на търговско предприятие и др., както и извършват представителство пред Комисията за защита на конкуренцията.

Work law

Адвокат Стилян Андреев консултира и представлява клиентите си по всякакви въпроси свързани с трудовото право и осигурителното законодателство. Предлага и абонаментно обслужване на търговски дружества по трудово-правни и осигурително-правни въпроси.

В сферата на трудовото право извършва следните услуги:

- изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;

- консултации при сключване и прекратяване на трудови отношения;

- участие в преговори за изготвяне на споразумения при спор от трудовоправен характер;

- завеждане и водене на искове за неизплатени трудови възнаграждения;

- завеждане и водене на дела при неправилно и/или незаконосъобразно прекратен трудов договор.

 

House

Предоставяме на клиентите си пълно правно обслужване по строителните договори, споразумения, изготвяне на договори за наем, договори за управление на недвижими имоти и многофункционални комплекси, както и процесуално представителство по всякакви дела от вещноправен характер.

Съветваме и посредничим за избора на най-подходящия за Вас недвижим имот и придобиването му. Извършваме цялостно правно проучване на историята на собствеността, липса на тежести от трети лица на недвижимия имот. Предлагаме и най-подходящия начин за придобиване на недвижимия имот – нотариален акт, апорт и др. в зависимост от конкретните икономически нужди, както и консултации за всички аспекти, които могат да възникнат от данъчен характер.

Посредничим при комасацията /окрупняване/ на земеделски земи – снемане на пълния статус на собствениците на имотите, издирване и преговаряне със собствениците, представителство във всички държавни и общински служби.

 

Administration law

Правна кантора "Андреев" представлява своите клиенти по административни въпроси и процедури пред aдминистративните съдилища, Върховен административен съд, различни държавни и общински органи, включително Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия по финансов надзор и др.

Консултираме клиентите си по всякакви въпроси, свързани с административното право и оказваме съдействие при изготвяне на съответната документация.

Защитаваме клиентите си при съставен срещу тях Акт за установяване на административно нарушение, Ревизионен акт и издадено Наказателно постановление.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89