НОВИНИ
obezshtetenie ot dyrjavata

Народното събрание прие на първо четене да се даде право на гражданите и юридическите лица да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите, които са претърпели от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда.

Тази възможност беше отречена преди три години с тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) по дело №2/2015 г. Тогава ВАС прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ“.

Сега Народното събрание прие чл.1, ал.1 от ЗОДОВ да бъде допълнен по следния начин: „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове“.

При обсъждането на законопроекта бюджетната комисия не го е подкрепила, но комисията по правни въпроси го е одобрила единодушно. Отрицателно становище е било изразено и от Министерството на финансите (МФ).

Вносителят на законопроекта заяви:”... основен принцип в правото е, че който причини вреди, е длъжен да ги поправи. Самата отмяна на акта не заличава последиците, не възстановява вредите, причинени от този акт“.

Друг депутат изказва мнение, че: “Предлаганото разрешение е в полза на гражданите, а единствените мотиви против него са финансови.”

Парламентът подкрепи и предложението за изменение в АПК, съгласно което държавата и общините се задължават да плащат такси за касационно обжалване на делата, от които преди това бяха освободени. Досега в производствата по частни жалби такса заплащаха само гражданите и организациите.

„Държавата и общините следва да бъдат дисциплинирани и да плащат такса и за частни жалби. Това ще доведе до подаването на такива само когато това е основателно и необходимо“, считат народните представители.

Беше подкрепено на първо четене и предложението, с което се регламентира, че делата за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС от държавата и общините, ще се водят по ЗОДОВ. По този начин за тези дела ще се дължи проста такса в размер само на 10 лв. за гражданите и 25 лв. за юридически лица, а разноските по делата и изпълнението няма да се внасят предварително.

Тези промени са в следствие на препоръките на Съда на ЕС към България изрично да бъде уредена в законодателството ни процедура, по която да бъде търсена отговорност от държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89